საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს გემების რეგისტრაციის და სერტიფიცირების სისტემა

http://www.sda.gov.ge/?page_id=5908

ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს გემების რეგისტრაციის და სერტიფიცირების სისტემა  –

 პროექტის მიზანი:

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს გემების რეესტრის ბიზნეს ამოცანის ჩამოყალიბება, გემების რეესტრის სისტემის შექმნა და დანერგვა; გემების რეგისტრაციის Online გადამოწმების ინტეგრირებული სისტემა.

 1. გემების რეესტრის Online გადამოწმების ინტეგრირებული სისტემა – დამატებით;

პროექტის მოსალოდნელი შედეგი:

 საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ექნება შემდეგი ჩანაწერების ელექტრონული რეესტრები  ა) საერთაშორისო ნაოსნობის გემების წიგნი; ბ) შიდა ნაოსნობის გემების წიგნი; გ) ბერ-ბოუტ ჩარტერის წიგნი; დ) მშენებარე გემების წიგნი. – ამოცანის შესრულება რეკომენდირებულია საერთაშორისო აუდიტის მიერ და მისი გადაწყვეტა, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს სსგს-თან თანამშრომლობით მიღწეული წარმატებების კვალდაკვალ კიდევ უფრო აამაღლებს საქართველოს როგორც საზღვაო ქვეყნის იმიჯს.

დაგეგმილი აქტივობები  – დასრულდება 02.2016

 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს გემების რეგისტრაციის და სერტიფიცირების სისტემის ბიზნეს მოდელის ჩამოყალიბება;

 1. საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრი ელექტრონიზაცია შემდეგი წიგნებისგან:
  1. ა) საერთაშორისო ნაოსნობის გემების წიგნი;
  2. ბ) შიდა ნაოსნობის გემების წიგნი;
  3. გ) ბერ-ბოუტ ჩარტერის წიგნი;
  4. დ) მშენებარე გემების წიგნი;
 2. ამოცანის განხორციელებისთვის შესასრულებელი სამუშაოების იდენტიფიცირება;
 3. მიმდინარე და მიზნობრივი პროცესების აღწერა და ტექნიკური დავალების შემუშავება;
 4. ცვლილების განხორციელების შეთავაზების ტექნიკური და ფინანსური გათვლებია დოკუმენტალური ჩამოყალიბება;

პროექტის სტატუსი – დასრულებული

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s