საზღვაო დეპარტამენტის დოკუმენტების მართვის და ბეჭდვის სისტემა

http://www.sda.gov.ge/?page_id=5900

Establishment of the process of issuance of documents up to International Maritime Organization

ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) სტანდარტების შესაბამისი ICAO ტიპის დოკუმენტების გაცემის პროცესისა და ელექტრონული საქმისწარმოების დანერგვა;

დასრულებული აქტივობები:  01.2014

  1. მეზღვაურთა  მონაცემთა ბაზა და  ჩანაწერების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა
  2. გაყალბებისგან დაცული, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 6 ტიპის საზღვაო დოკუმენტების ბეჭდვის სისტემა;
  3. მეზღვაურების დოკუმენტების გაცემის სიტემია მეორე ფაზის დასრულება (ბიზნეს ანალიზი და პროექტის მართვა;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s