დიპლომატის სტატუსის დამადასტურებელი პირადობის დოკუმენტის გაცემა

http://www.sda.gov.ge/?page_id=5917

საგარეო საქმეთა სამინისტროს, დიპლომატიური კორპუსისთვის განკუთვნილი დიპლომატის სტატუსის დამადასტურებელი პირადობის დოკუმენტის დამზადებისთვის,  განაცხადების მიღების, დამუშავების, ბეჭდვის და  გაცემის სისტემის შექმნა და დანერგვა. 02/2015 – 08/2015

პროექტის მიზანი:

საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის, დიპლომატიური კორპუსისთვის განკუთვნილი დიპლომატის სტატუსის დამადასტურებელი პირადობის დოკუმენტის დამზადებისთვის,  განაცხადების მიღების, დამუშავების, ბეჭდვის და  გაცემის სისტემის შექმნა და დანერგვა.

 პროექტის მოსალოდნელი შედეგი:  

 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის შეიქმნება დიპლომატთა მონაცემების მართვის და დოკუმენტთა გაცემის   უსაფრთხო,  გაყალბებისგან დაცული სისტემა. ამ სისტემის ბაზაზე შემდეგ ეტაპზე გათვალისწინებულია დიპლომატთა კორპუსისთვის გათვალისწინებული საშემოსავლო შეღავათების გავრცელება ელექტრონულად;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s