IM #2.1 ინოვაციურობის გასაღები (Innovation ToolBox)

,, უძღებო ადამიანო! ეს კარი მხოლოდ შენთვის იყო, ამ კარში შენ უნდა შესულიყავი მაგრამ არ შეხვედი, ახლა კი წავალ და დავკეტავ!“ –  ფრანც კაფკა- პროცესი  #1

ინოვაციების (Innovations) და #საზრიანობის (Creativity) მუშაობის საფუძვლების გაგება ძნელი არ არის, მაგრამ ძალიან რთულია მათი პრაქტიკული განხორციელება და დანერგვა.

რატომ ხდება  ასე ?  ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა გაგვიადვილდება, თუ გადავხედავთ ინოვაციების სფეროში დაგროვილ გამოცდილებას,  რომლის ფორმულირება მოკლედ ასე შეიძლება: ჩვენ გვეშინია შეცდომის დაშვების და წარუმატებლობის, რომელიც შეიძლება მოხდეს (და აუცილებლად მოხდება) როგორც საწყის, ისე განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე. კომფორტის ზონის დატოვება ძნელია, რადგან წინ შეიძლება ბევრი გაუთვალისწინებელი საკითხი შეგვხვდეს გადასაჭრელი,  არსებული სტაბილური სტატუსი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სულაც არ არის ჩვენი სურვილების შესაბამისი,  უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს (ყოველ შემთხვევაში ასე გვგონია).

I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough; we must apply. Being willing is not enough; we must do.  Leonardo da Vinci (# #)

საზოგადოება უზრუნველყოფს, მისი წევრების ზოგად დაცვას, მაგრამ ასევე “უზრუნველყოფს” პიროვნების მიერ ერთფეროვანი ვალდებულებების შესრულებას. ერთფეროვნების შემთხვევაში კი პროგრესი ვერ მოხდება, პროგრესი მოაქვს ცვალებადობას. წარმატების და შემდგომ განვითარების მიღწევა შეუძლებელია, კომფორტის ზონის დატოვების გარეშე.

Innovative companies have innovative cultures. Always. Think of Google, or of how GE has sustained an innovation culture that goes back to its founding father, Thomas Edison. Today GE has once again reinvented itself, as “the digital industrial company” — not bad for an organization founded in 1892.#1

ზოგადად ერთი რამე ცხადია, წარმატებას აღწევენ ისინი ვინც არ  ერიდება ექპერიმენტებს და ფარხმალს არ ყრის.

Here’s a bit more on the perceived hurdles:

 • Innovation/Idea: most ideas have been thought of before, and all will have competition. Success comes down to executing on your idea well and finding the right customers where you can solve their needs better. Think of all your favorite companies, and chances are, there was already someone doing a startup very similar when they founded.
 • Time: starting a company does take time, and this just comes down to managing your time well. Focus on the things that matter most, and remember that perfect is the enemy of done. Recall also that many great ventures start as side projects, which is why companies like Google allow their employees 20% of their time to work on projects they think will benefit the company.
 • Team: you can do a lot on your own, though when you do go to find teammates, understand the gravity of this decision and what is most important in choosing a great team. Check out this post for more.
 • Funding: the average amount to start a company is only about $10,000 – $30,000 (depending on the source — Kauffman Foundation estimates $30,000, while the Small Business Association quotes smaller numbers). Most entrepreneurs fund their company either on their own or with a small loan from friends and family. Media skews what is needed to start something with the few outliers who raise millions of dollars, but the truth is, it usually requires much less.

Plus, check out this post for more debunking of some common myths of entrepreneurship.

უნდა გვახსოვდეს რომ კაცობრიობის ისტორიაში დიდი წარმატებები წარმოიშვა, ათასობით იდეის დამუშავების და ექპერიმენტების შედეგად,  თუმცა ისიც ცნობილია რომ უმრავლეს შემთხვევაში ინოვაციებს წარმატება ინოვატორებისთვის არ მოუტანია, მათ დასაბამი მიცეს კაცობრიობის განვითარების ახალ ეპოქებს და ისტორიამ შემოინახას მათი სახელები (Gillette, Edison, Etc …).

ის კი არ არის დიდი ადამიანი, ვინც არ დაცემულა, არამედ ის, ვინც დაეცა და წამოდგომა შესძლო – კონფუცი

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. – Thomas A. Edison

science

უნდა გვახსოვდეს, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ააქვს თქვენი სტარტაპის ასპარეზზე გამოსვლის დრო და გარემო პირობები, ყურადრებით მოვუსმინოთ შემდეგ მოსაზრებას:

“Timing accounted for 42 percent of the difference between success and failure. Team and execution came in second, and the idea, the differentiability of the idea, the uniqueness of the idea, that actually came in third”.

Execution definitely matters a lot. The idea matters a lot. But timing might matter even more. And the best way to really assess timing is to really look at whether consumers are really ready for what you have to offer them. And to be really, really honest about it, not be in denial about any results that you see, because if you have something you love, you want to push it forward, but you have to be very, very honest about that factor on timing.

–  Bill Gross: The single biggest reason why startups succeed

5Top

Intelligent fast failure (IFF)

ინოვაციების და კრეატიულობის სამყაროში წარმატებისთვის, აუცილებელია გამოიმუშავოთ წარუმატებლობების მიღების და გამოცდილების სწავლის უნარ ჩვევები – (IFF) –  ამისთვის:

 1. ჩაატარეთ ექსპერიმენტები – Experiment;
 2. განიცადეთ შეცდომები – Fail;
 3. ისწავლეთ წარმატებისგან და მიღწევისგან – Learn from sucess and failure;
 4. შექმენით – Create, considering past experience.

Genius is making all possible mistakes in the shortest period of time – Albert Einstein

einstain_s_n
ყურადსაღები საკითხია 🙂

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ უნდა ვისწავლოთ როგორც შეცდომებისგან ასევე წარმატებისგან, რადგან პირველ შემთხვევაში უნდა შევიმუშავოთ მათი გადალახვის ხერხები, მეორე შემთხვევაში შევძლოთ მისი გამყარება და ჩვენს არსენალში შეტანა, შემდგომი გამოყენების მიზნით. თავის მხრივ თუ შეცდომებისგან ვერ ვისწავლით ეს უკვე წარუმატებლობაა.

 “Roughly 80% of the effects come from 20%” of the activities or tasks that you do. The whole goal is to find the activities (20%) that will yield the 80%. Learning what tasks will get you the most return will take time and a lot of practice, but once you catch on the skill is invaluable.

სავარჯიშო:

შექმენით რამე ღირებული, თქვენს გარშემო არსებული თითქოს უმნიშვნელო საგნებისგან, შესძინეთ თქვენს გარშემო არსებული უფუნქციო საგნებს ღირებულება, რომელიც დააინტერესებს ვინმეს და მისი შეძენის სურვილს გამოხატავს.

ამ დავალების შესრულების ძირითადი აზრია: ჩაატარეთ ექსპერიმენტები,  არ გაჩერდეთ სანამ არ მიაღწევთ შედეგს.

Idea Journal

ჩაიწერეთ იდეები,  სულელური, ჭკვიანური, რეალისტური, უტოპიური. ტექსტით, სურათებით, სიმბოლოებით. ქაღალდზე, ხელსახოცზე, პლანშეტში.  რესტორანში, მეტროში ლექციაზე. გადაიტანეთ ისინი იდეების რვეულში, Google Doc- ში, აუდიო ჩამწერში და შეაგროვეთ ისინი იდეების ერთ საერთო ჟურნალში.

ნუ ჩქარობთ იდეები  შეაფასოთ მათი გაჩენისთანავე, შედეგები შეიძლება ფანტასტიკური იყოს თქვენ გაოცდებით როგორ დაიწყებენ თქვენი იდეები გაზრდას, ერთმანეთის შევსებას და განვითარებას.

EveryNote – იძლევა საშუალებას მყისვე გაგზავნოთ თქვენი იდეა ან ახალი ინფორმაცია ელექტრონული წყაროებიდან ცენტრალურ სანახში და შემდეგ მოახდინოთ მათი სტრუქტურირება და  დამუშავება.

იდეების ჟურნალი თქვენ დაგეხმარებათ:

 1. დაიმახსოვროთ და განავითაროთ იდეები;
 2. მოახდინოთ შეცდომების და წარმატებების ანალიზი;
 3. მოახდინოს თქვენი ქმედებების მოტივაცია;
 4. განავითაროს თქვენი, როგორც მკვლევარის უნარ ჩვევები.

Evrica – როგორც ბიოგრაფიებიდან და მემუარებიდან ჩანს, ყველა შემოქმედს ჰქონდა უბის წიგნაკი, სადაც ინიშნავდა ჩანახატებს, ესკიზებს, მოსაზრებებს, ლექსის ცალკეულ სტროფებს, ფორმულებს და ა.შ რომლის მიხედვით იქმნებოდა გენიალური ქმნილებები.

An Idea Journal Helps You:

 1. Remember & Develop Ideas; 2. Evaluate Lessons Learned 3. Motivates You 4.Makes You A Better Observer. #1

სავარჯიშო:

შეარჩიეთ თქვენთვის მოსახერხებელი ელექტრონული ჟურნალი ან ჩვეულებრივი უბის წიგნაკი. ჩამოწერეთ თქვენი 5 იდეა.  გაუზიარეთ ისინი თქვენს ოჯახის წევრებს ან მეგობრებს, გააანალიზეთ მათი შენიშვნები და თუ საჭიროთ ჩათვლით მოახდინეთ მათი ტრანსფორმაცია.(ნუ იჩქარებთ გაუზიაროთ ისინი კონკურენტებს 🙂 )

Muda in Japanese means waste, and so the first seven Muda,s have to do with, how to make investor processes more efficient, how to, minimize rejects, how to have just in time delivery all those sorts of things. #1, #2, #3

There’s an eighth Muda of waste, and that is the waste of human creativity

#საზრიანობა ინოვაციების (Innovations) მიღწევის გზაა,  თავის მხრივ საზრიანობა გენერირებული იდეების ფუნქციაა.  საზრიანობის არამიზნობრივი ხარჯვის შემცირება შესაძლებელია იდეების ჟურნალით, რადგან შესაძლებელია მასში არსებული უსისტემო ჩანაწერების გაერთიანება, განცალკევება და კომბინირება. რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ინოვაციური იდეის გენერირებას.

cretivity

სტსტიის ბოლოს გთავაზობთ, განსხვავებული აზროვნების შეფასების კრიტერიუმებს – (Divergent thinking):

 1. Fluency – the number of ideas per time unit – დროის ერთეულში გენერირებული იდეების  რაოდენობა;
 2. Originality – the degree of newness of the ideas- გენერირებული იდეების სიახლის და განსხვავებულობის დონე;
 3. Flexibility – the variety of the ideas. Often measured as the number of categories you can fit the ideas in –  გენერირებული იდეების თემატური განხსვავებულობა და თემების მიხედვით დაჯგუფების შესაძლებლობა.

წყაროები და საკითხავი მასალა:

 1. Introduction to IFF #1
 2. How to Keep an Idea Journal –  #1
 3. 4 Reasons To Keep An Idea Journal – #1
 4. 7 Muda – Wastes of Lean – #1, #2, #3
 5. Great Entrepreneurial Success Stories – #1, #2, #3, #4, #5
 6. Great Entrepreneurs failures – #1, #2
 7. The 12 Greatest Innovators of All Time #1.
 8. Mathematical Model Reveals the Patterns of How Innovations Arise – #1
 9. The next-generation operating model for the digital world #1
 10. How Elon Musk learns faster and better than everyone else #1
 11. What is Innovation and Innovation Management? #1 #2
 12. The single biggest reason why startups succeed | Bill Gross #1

10 comments

 1. […] დამწყები (StartUp) თუ გამოცდილი (Corporate) მეწარმისათვის უმნიშვნელო საკითხია ახალი იდეების მოპოვება და დამუშავება.  აღნიშნული ამოცანის გადაწყვეტის ზოგიერთი ხერხი აღწერილია სტატიაში ინოვაციურობის გასაღები (Innovation ToolBox). […]

  Like

 2. […] დამწყები (StartUp) თუ გამოცდილი (Corporate) მეწარმისათვის უმნიშვნელო საკითხია ახალი იდეების მოპოვება და დამუშავება.  აღნიშნული ამოცანის გადაწყვეტის ზოგიერთი ხერხი აღწერილია სტატიაში ინოვაციურობის გასაღები (Innovation ToolBox). […]

  Like

 3. […] თანამედროვე და მომავლის ციფრული ეკონომის თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენი ბიზნესის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია, თქვენი ბიზნესის მომხმარებლის პროფილის (Customer Avatar) ჩამოყალიბება და მის საჭიროებებზე  (მიმდინარე თუ პერსპექტიული) თქვენი აქტივობების აგება.  რა თქმა უნდა იგი გარანტირებულად არ მოუტანს ბიზნეს წარმატებას, მაგრამ მისი არ შესრულება ბიზნესის წარუმატებლობის გარანტირებული საწინდარი იქნება.  კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებისთვის, ამ პროცესში მნიშვნელოვანია კრიტიკულად შევხედოთ ინდუსტრიის და ჩვენს მიერ დაგროვილ გამოცდილებას. (ინოვაციურობის გასაღები) […]

  Like

 4. […] ინოვაციური კომპანიების (Apple, AirBnb, Google, Facebook, Uber, Coca-Cola, IBM, Nike, Procter & Gamble and Whirlpool …)  წარმატებამ,  აშკარა გახადა ტექნოლოგიური კომპანიების მიერ ღირებულებების შექმნის დროს, ხელოვნების და დიზაინის სფეროში ფართოდ გავრცელებული, შემოქმედებითი აზროვნების მეთოდის გამოყენების საკითხი. […]

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s